Actievoorwaarden – Ribera del Duero – Consumenten actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Consumentenactie Ribera del Duero” . Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Ribera del Duero in Nederland met medewerking van vier verschillende wijn webshops in Nederland.

Deelnemende wijn webshops

  1. Best of Wines
  2. Grand Cru Wijnen
  3. De Grote Hamersma
  4. Spanje Wijn

Artikel 1 – Actie
1.1 De actie loopt van 16-04-2021 tot en met 31-05-2021. Registratie van deelname kan t/m 31 mei 2021 naar ribera@pitchpr.nl

1.2 Bij deelname aan deze actie maakt u kans op een Schreuder & Waterman wijn klimaatkast type Duo Polignac.

1.3 De actie is alleen geldig bij aankoop van Ribera del Duero wijnen via één van de vier bovengenoemde webshops.

1.4 De actie is geldig bij aantonen van aankoopbevestiging of relevant deel ervan per email (binnen de actietermijn).

1.5 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

1.6 De actie is alleen geldig in Nederland bij de vermelde vier wijn webshops.

 

 Artikel 2 – Win actie

2.1 Consumenten kunnen bij aankoop van Ribera del Duero kans maken op een wijn klimaat kast.

2.2 Registreren kan via ribera@pitchpr.nl, d.m.v. aankoopbewijs of relevant deel hiervan van Ribera del Duero wijn.

2.3 Deelname aan deze actie is alleen geldig bij aankoop van Ribera del Duero wijnen.

2.4 Deelname is voorbehouden aan personen met aankoopbewijs (binnen de actietermijn) van Ribera del Duero.

2.5 In totaal worden 4 wijn klimaat kasten van Schreuder & Waterman type Duo Polignac verloot.

2.5. De winnaars van deze actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

2.6 De winnaars worden bekend gemaakt in de eerste week van juni 2021.

2.7 De winnaars van deze actie worden per e-mail op de hoogte gesteld.

2.8 Wanneer de winnaars zich niet binnen een week na bekendmaking melden, worden er een nieuwe winnaars aangewezen.

2.9 Ribera del Duero is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

2.10 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

2.11 Ribera del Duero verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.12 Ribera del Duero is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Artikel 3 – Registratie

3.1 De registratie voor de actie kan louter direct per e-mail worden bevestigd: ribera@pitchpr.nl Registratie via een ander mailadres zijn niet geldig voor deze actie.

3.2 Bij het versturen van uw registratie moet vermeld worden dat u meedoet voor deze actie. Alleen dan is de actie van toepassing.

3.3 Van 16 april t/m 31 mei 2021 kan men zich registreren voor deze actie.

 

Artikel 4 – Kennisgeving van de Actie

4.1 Ribera del Duero is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven reservering dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.

Artikel 5 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

5.1 Ribera del Duero en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

5.2 Ribera del Duero is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor de bevestiging mogelijk niet verwerkt kan worden.

5.3 Ribera del Duero is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.

5.4 Ribera del Duero behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

5.5 Ribera del Duero is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

5.6 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ribera del Duero.

 

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 10 april 2021.